3 תשובות
הפוסט הראשון:

i'm a little intoxicated, not gonna lie. so what if it's not even 10 pm and it's a tuesday night? what? the kirkland dormitory facebook is open on my desktop and some of these people have pretty horrendiedous facebook pics. i almost want to put some of these faces next to pictures of some farm animals and have people vote on which is more attractive.

נכתב ע"י מארק צוקרברג בלילה הראשון של פייסבוק שנקראה אז facemash.

הישראלי הראשון:
אריה חסיד, שהיה חבר של צוקרברג באוניברסיטה.
שואל השאלה:
יש קישור לפוסט?
אנונימי
יוליוחל