3 תשובות
למעלה מצד ימון, יש לשונית: ערוך פרופיל, לחץ עליה ואחר כך לחץ על: ציר הזמן.
וכך תוכל לגלגל עם העכבר למטה.
שואל השאלה:
איפה, בגלגל?
אנונימי
אחרי שהיגעת לציר הזמן, יופיע לך הסטטוס האחרון, לאחריו יופיע זה שלפניו, וכן הלאה.
אם אתה מגלגל למטה, אתה רואה את הקודמים.