2 תשובות
בנות משרתות שנתיים.
העלו לבנות בחודש והורידו בחודש לבנים.