9 תשובות
אחרי מן הסתם.
אני מצחצח אחרי
אחרי
זה לא בריא לצחצח אחרי כל ארוחה, אבל בבוקר צריך לצחצח לפני כדי לנקות את כל החיידקים שהתאספו בלילה.
הכי בריא לצחצח פעמיים ביום - בבוקר לפני ארוחת הבוקר ובערב אחרי שכבר סיימת לאכול.
אחרי
אחרי
בבוקר, לפני כמובן, כי אתה בעם האוכל אתה בולע את החיידקים בפה של הלילה, ובלילה אחרי האוכל..