תשובה אחת
כן, יכול להיות מששואת משיק פונקציה שנקודת ההשקה היא בראשית הצירים