7 תשובות
כי אין עוד מספר חופשי
שאין לך נקודת y
זאת אומרת אין לך
Y=4x+m
הm זה נקודת חיתוך עם ציר הy
ואם אין סימו שזה עובר שם
כשמציביםx שווה אפס גם y הוא אפס
ראשית הצירים זה 0,0
אם תציבי בתור איקס 0 ובתור וואי 0 ביחד, ותקבלי משהו נכון אז זה אומר שהגרף עובר בראשית הצירים.
כשאין נק חיתוך עם ציר הy כלומר b =0
כשיש לך פונקציה של y שווה של מכפלה של x במספר.
זאת אומרת, אם למשל ניקח את משוואת הישר
y=ax+c
בכל מקרה בו c=0 הפונקציה תעבור בראשית הצירים (0,0).
כי אז תהיה הפונקציה: y=ax. לא משנה מה יהיה ערך a. אם נציב x=0 גם הy יהיה שווה ל0, ז"א (0,0). כי כל מספר (a) כפול 0 (x) יהיה שווה ל0 (y).
ובמילים אחרות, בכל מצב נקודת החיתוך עם ציר y. בנקודה x=0 ו y=c. במקרה בו c=0, זאת תהיה נקודת ראשית הצירים.
על מה כל המינוסים?!? רוב התשובות פה נכונות