8 תשובות
ריסים ארוכים
ארוכים.
ריסים -> ביחיד: ריס -> הוספת תואר: גדול/ארוך (זכר מתאים ולא נקבה).
לכן ריס ארוך = ריסים ארוכים.
ארוכים.
ארוכים
ריס (ים) זה בזכר..
ריסים ארוכים- ריס ארוך
ארוכים
ארוכים. ריס זה זכר.
באותו הנושא: