3 תשובות
ארוכים
ריס זה זכר
ריסים ארוכים, כי ריסים זה זכר, על אותו משקל אומרים ריסים מלאכותיים.
ארוכים