2 תשובות
תעודת 12 שנות לימוד תקפה רק אם תעשו המבחנים שבמסגרת הלימודים עצמם, ז"א שהבגרויות לא נכללות ב 12 שנות לימוד אבל המבחני מגן לפני כן חובה
לא חייב תעודת בגרות בשביל 12 שנות לימוד