3 תשובות
סיגריות סקס
זהירות בדרכים, אלימות בני נוער.. היסטוריה של מדינת ישראל
סיכונים של שתיתת אלכוהול וסיגריות... לחץ חברתי הגורם לכך וכו'...