3 תשובות
אני חושב שכל בני האדם נולדים שווים.
השווי שלהם משתנה בהמשך החיים על בסיס המעשים שלהם.
אמורים להיות, בפועל לא.
אני מסכימה עם התשובה הראשונה... אתה נולד שווה, אבל המעשים שלך בחיים ישפיעו על הזכויות שלך