תשובה אחת
אתה צריך לפנות למחלקה הרלוונטית במוסד הלימודים אליו אתה מתכוונן - בד"כ, אף איבחון לא רלוונטי, אלא שנדרש איבחון אקדמי נפרד אבל כאמור, זה ספציפי למוסד הלימודים.
באותו הנושא: