2 תשובות
קושי בתחום הקשב השמיעתי = קשה להיות קשוב ועירני לנתונים שמיעתיים (מוסיקה, סיפורים, הוראות קוליות, הרצאה, נאום, שיחות וכו') איבוד ריכוז ואי פיענוח נתונים.
בקרת יתר= אין איזון בין היכולת והצורך בין להמשיך או להתקדם כמו למשל כשכותבים מוחקים שוב כותבים ושוב מוחקים ואין יכולת להמשיך ולהתקדם. וזה אחד מסוגי הפרעת קשב.
כשאתה מבצע איבחון כלשהו זכותך לקבל הסבר מהמאבחן על תוצאותיו.
קשב שמיעתי = כל רמת קשב שמכילה דבר שעליך לשמוע, כל זה בהקשר של קושי להתרכז כאשר אתה שומע דברים
העדר בקרה במשימות מונוטוניות=חוסר בקרה/שליטה במשימות שחוזרות עצמן ומשעממות ולא משתנות כמו נגיד להתמקד בנקודה כל פעם שמופיעה על המסך-לבדוק רמת ריכוז