2 תשובות
בחנויות לחיות, חי בר, חנויות למזון כלבים וחתולים וכזה יש שם גם בדרך כלל
בכל חנות חיות.