2 תשובות
they shot you in the street
אומרים at the street