6 תשובות
haegoz
.egoz st
nut street נראה לי...
דן
מה זאת אומרת אגוז הפירוש שלו או אגוז אבל באנגלית?
haegoz streert
haegoz str.
לכל אלו שרשמו st. טעיתם - st הפירוש הוא saint.
str מורה על street.