תשובה אחת
תגידי שצריכים את העזרה שלך בבית או שאת לא מתפקדת כשאת רחוקה מהבית