2 תשובות
אפשר להסתכל על סטטיסטיקות שלצמה שהיה בשנים קודמות.
אתה גר במשיגנה?