תשובה אחת
כשהייתי דלוק.
הייתי עושה הכל כל דבר שאני יכול לעשות. העיקר להעלות לה חיוך על הפנים.
אבל עכשיו אני יותר מנסה להתנהג ככה לכולם:\