5 תשובות
לנטוע.
נ' זו אות שורש מהשורש נ. ט. ע.
לנטוע
אנונימית
אני חושבת לנטוע.
אנונימית
שואל השאלה:
התכוונתי לטעת או לנטוע
אנונימי