2 תשובות
"שדה זה יכול להכיל רק תווים אלפאנומריים ורווחים"

תווים אלפאנומריים - alphanumeric characters:
המשמעות היא בעצם כל תו שהוא, שהוא מספר או אות. כלומר, ללא סימני פיסוק או תווים מיוחדים אחרים.
אותיות ומספרים
אנונימי