2 תשובות
אפשר לנסות מי חמצן
אלינור
משרים את אזור הכתם לפחות 12 שעות בתמיסת פושרת של מים+ אבקת כביסה "ביו" והכתם נעלם מעצמו
אברהם שרם מומחה סטיפס