תשובה אחת
לוחצים b ואז בוחרים איזה סוג נשק ואז איזה נשק
או בF1 שזה הרובה הכי טוב