תשובה אחת
על ידי הזנת הפקודה buy_jetpack בקונסול
1A1