4 תשובות
כי זאת מדינה טוטאליטרית-יש לה משטר דיקטטורי והיא מפרידה את עצמה משאר העולם
האנשים שחיים שם לא יכולים לצאת מהמדינה אלא אם המשטר יסכים-מה שלא קורה
ולכן כל מה שקורה שם נשאר בתחומי המדינה
היא בעלת משטר דיקטטורי.