2 תשובות
when person writes about the holocaust, he did not write the lyrics. he fought with words. that there are no words to describe what the victims of death was felt as a norm and life was a miracle.
יש כאן משפטים יפים, את יכולה לתרגם אותם.