2 תשובות
סטטוס קוו
אנונימית
הקדוש ברוך הוא אמר את זה..
ואם הוא אומר צריך לעשות..
אנונימי