2 תשובות
אפילו לאיראן אין פצצות כמונו (;
בית ספר: כיתה: ישוב:
מומלץ בכתב צופים..
בכיתה שלנו עשו כזה
אנונימית
טרנטה אבל לפניך!