תשובה אחת
ניראה לי שאם הורדת ביום הראשון אז תוך שלושה שבועות כבר תוכלי לעשות שוב.