6 תשובות
בין הנחיריים
באף, בין הנחיריים.
בין הנחיריים, למטה.
בין הנחיריים
על גוגל שמעת, מייט?
חח*חח נותן לי גם פרח וגם מינוס1 איך זה מסתדר?