2 תשובות
הברק את האור
הרעם את הרעש
רעם זה הרעש והברק זה האור הברק והרעם נגרמים מהתפרצות של מטען גבוה בשמים. הם נגרמים מאותו דבר אך הם בביטויים שונים הרעם אפשר להגיד שהוא הקול של הברק הוא נשמע לאחר הברק רק כי מהירות הקול קטנה בהרבה ממהירות האור.