6 תשובות
כן, היא כבר התאבדה
כן הרבה פעמים
לול כל הזמן