5 תשובות
זהב
זהב.
הזהב מושלם ממליצה אותו
זהבב היה לי את שניהם הזהב לגמרי