11 תשובות
כן
כן.
לא בגרסה הדתית שלה.
אמ מה זה?
כן, אבל יותר כמו I don't want to exist
לא
לא יודעת, נראה לי.
באותו הנושא: