5 תשובות
הגורם המפריע הוא העץ, המצוי ברכוש המשותף, לכן האחריות נופלת על כל הדיירים, באמצעות ועד הבית.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס
הוועד
בהמשך לתשובתה של עו"ד עמרני אוסיף כי אכן, גם לדעתי האחריות היא של ועד הבית. אך כשוכר דירה לא אתה זה שצריך לפנות לועד הבית ולבקש את הסרת/תיקון המפגע. מי שאחראי על כך כלפיך הוא משכיר הדירה (בעל הבית). ככזה הוא צריך לדאוג כי הדירה תהייה ראוייה למגורים. לכן לדעתי עליך לפנות לבעל הדירה ולדרוש את תיקון הצנרת. בעל הבית ראשי לפנות ולדרוש מועד הבית את השתתפות כל הדיירים בנזק אך כאמור, לא עליך לעשות זאת.
עו"ד דובי וינר מומחה סטיפס
שלום
אם העץ למשל שייך לדירת הקרקע כפי שקיימים בבניינים רבים אחרים, אזי כל העלות הינה של בעלי העץ בדירת הקרקע.
אם העץ נמצא בשטח של הבית המשותף, אזי על ועד הבית לטפל בבעיה, כמובן שההוצאה "נופלת" על כל בעלי הדירות בבניין.
אם העץ שייך לשכן כךשהו, דהיינו אפילו בבית סמוך לכם, אזי על השכן לשאת בהוצאות.
מסקנה על בעלי העץ הגורם לבעיית הסתימות של הביוב לשאת בעלויות.
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
מצטרף לכל התשובות.
אני מוסיף, שיש לשתול עצים בגינה, באופן המתחשב הן בסוג העץ, והן במרחק השתילה מקוי ביוב, מים, ואפילו יסוד הבית, או חומת הבית.
שורשי עצים שונים מתנהגים באופן שונה, לפי סוג העץ. ידוע שעצי פיקוס למיניהם, תאנה ועוד, שורשיהם מתפשטים ועלולים לגרום נזקים ניכרים בהתבגרותם.
חבר טוב מומחה סטיפס