תשובה אחת
אהבה היא כמו פלוץ אם אתה מתאמץ יותר מדי, כנראה שזה חרא