3 תשובות
take me as i am
אנונימי
What does not kill you makes you stronger - עוד מוטו מהרבים שיש לי (-;
Wild heart can not be broken - לב פראי לא יכול להשבר