5 תשובות
30\40 (אם אני זוכר נכון).
שואל השאלה:
ועד כמה פסילות אפשר להגיע?
4 אם אני לא טועה