תשובה אחת
אין סדר, איך שהמורה בוחר לעשות
באותו הנושא: