2 תשובות
לא יעיף אותך בחיים יש אנשים שעושים יותר מחמישים שיעורים כבר הכרתי
לאן?
הוא מחפש כסף אין לא שום סיבה להעיף אותך
באותו הנושא: