4 תשובות
תרופה אחת, כלומר התרופה היא נקבה, אז ככה גם ברבים: אותן.
אנונימית
תרופה - אחת
אותן.
המילה "תרופות" היא בצורת נקבה (אומרים: "התרופה 'מרה' ולא 'מר' "). לכן, לוקחים "אותן" ולא "אותם".
HHH
באותו הנושא: