4 תשובות
תלך אל הצו הראשון אם אין לך ברירה אחרת, בינתיים תארגן חוות דעות ותוצאות של הבדיקות שתעשה המעידות על אי התאמתך לצה"ל עקב בעיות רפואיות ותשלח אם יש אפשרות לפני הגעה לצו עצמו אל יחידת מיטב בפקס או במייל (תתקשר אליהם ותבקש הכוונה מה צריך לעשות ולאן לשלוח). ייתכן וירצו שתעבור את הצו הראשון בכל מקרה ואז לאחר סיכום הפרופיל שלך יזמנו אותך לועדה רפואית (ייתכן שיעשו זאת בלעדיך ופשוט ישלחו פטור או המשך חיול).
אתה צריך ללכת לצו ראשון, ואז אצל הרופא בסיכום פרופיל לספר על מה שיש לך.
אם קיבלת זימון, אתה חייב ללכת.
תספר שם על הבעיה שלך ולמה אתה לא יכול להיות בצבא, רצוי להביא טופס מרופא שכתוב שהוא ממליץ לך לא להתגייס.
כן אתה יכול לעשות ולהתנדב לצבא