3 תשובות
לא כי אף פעם אי אפשר לדעת את מספר הנויטרונים
רק את מספר הפרוטונים והאלקטרונים אפשר לדעת
לא.

המספר האטומי של היסוד זה מספר הפרוטונים שיש לו, מספר הניוטרונים שווה למספר הפרוטונים אלא אם כן החומר איזוטופ
(פלאשבאק מטורף לכיתה ח' )