תשובה אחת
אם עשו סרט למלך אדיפוס יש לך פנימי ואולי זה תואם גם את אישי (אדיפוס וגם טירסיאס)