3 תשובות
אם יש לך תעודת מדריך אתה יכול, אני קיבלתי תעודת מדריך דרך המדצים לאחר כיתה י'
15 לפי מה שהבנתי, אבל אני חושבת שזה מאוד תלוי בקייטנה
אם אין לך קשרים מגיל 14 מותר להוציא רשיון עבודה לחופש