3 תשובות
תלוי במה.. בעבודות גדולות כמו מסעדה.. עזרה בחנות זה מעל 16
רוב העבודות מעל 16