8 תשובות
700 ש"ח
100 כפול 7 -> 700
700
מתמטיקה של כיתה ג' כשעוד מתחילים ללמוד את לוח הכפל..
הגזמתי עם הכיתה ג' אני זוכר עוד שבכיתה א' התחלתי ללמוד את לוח הכפל..
בלאט זה בטח היה כל כך קשה.
ברב קו זה 350 ש"ח לבני נוער יש הנחה של 50 %
חשבון פשוט, 1007 קצת הבנה נורמטיבית
700- 100 כפול 7