3 תשובות
בעיר בערך 6 ש"ח עד כמה שידוע לי
בחור
6.40
5 בערך