3 תשובות
כמה שעות אחרי הטסט
באותו היום.
בדרך כלל בשעות הצהריים (4-5)
באותו הנושא: