תשובה אחת
כפי שכתב לך בבר יקשה לקבל. מצורף כאן לינק לביטוח הלאומי עם הפרוט.